tiistai 27. syyskuuta 2016

Ammatillinen keskustelu on tärkeää

Osaamista rakennetaan ja työelämää kehitetään yhdessä. Tässä blogissa kirjoitan ajatuksiani osaamisen kehittämisestä oppilaitostyöyhteisössä. 


Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi. Työyhteisössä se on yhteinen prosessi. Oppiva ja osaava organisaatio ei ole vain osiensa summa, vaan se luodaan yhdessä. Henkilöstön osaamisen kehittämisen näkökulman lisäksi haluankin siis korostaa myös organisaation yhteisen osaamisen kehittämisen tärkeyttä ja tapoja. Yksilötasolla ammatillisen osaamisen päivittäminen, laajentaminen, syventäminen tai uudelleen suuntaaminen on tärkeää, mutta myös osaamisen jakaminen ja ammatillinen keskustelu ovat tärkeitä. Keskustelut kollegojen kanssa ovat työn vertaistukea parhaimmillaan. Toiveenani olisi, että opettajille tulisi tavaksi pohtia opetukseen liittyviä asioita yhdessä työn arjessa. Näin työyhteisössä kollegat saisivat matalan kynnyksen tukea toisiltaan. Perinteisissä täydennyskoulutuksissa istumisen sijaan yhdessä mietittäisiin ja kehiteltäisiin uusia toimintatapoja. Osaamisen kehittämistä tapahtuu luonnollisesti työtä yhdessä tekemällä. Aina ei välttämättä tarvitse lähteä koulutukseen uutta osaamista hakemaan.

Taustalla ovat opetuksen viimeaikaiset ja tämänhetkiset uudistukset, kuten opetussuunnitelmauudistukset ja ammatillisen koulutuksen reformi 2018 sekä esimerkiksi digitaalisuuden lisääntyminen. Nämä vaativat opettajilta uudenlaista pedagogiikkaa. Ammattiopisto Tavastian uuden, reformi 2018:n mukaisen pedagogisen ohjelman suunnittelu on käynnistynyt. Uutta pedagogiikkaa mietittäessä on tärkeää tarkastella opetuksen ja opiskelun näkökulmasta yksilöllisiä polkuja, osaamisperusteisuutta ja työelämälähtöisyyttä. Uutta ohjelmaa pohdittaessa on tarpeen kiinnittää huomiota myös opettajien osaamisen kehittämiseen. Yhä enemmän on mentävä kohti tiimiopettajuutta, yksin työskentelystä yhdessä tekemiseen.

Tervetuloa seuraamaan blogia!
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti