keskiviikko 20. helmikuuta 2019

Kokemukset jaossa Pedamessuilla


Yhteinen Tavastia -teemaviikon hengessä toteutettiin taas jo perinteiksi muodostuneet, opettajille suunnatut Pedamessut 19.2.2019. Messuilla esiteltiin oppimiseen ja opetukseen liittyviä hyviksi havaittuja käytäntöjä, kokemuksia ja ideoita sekä hankkeita. Tapahtuman tarkoituksena on jakaa ja keskustella, ideoida yhteistyön tapoja ja tiimiopettajuutta.

Hyvinvointiviikon hengessä pohdittiin ja kerättiin ideoita muun muassa siitä, miten opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia voitaisiin parantaa. Lisäksi opettajilta kyseltiin ideoita esimerkiksi ammattiopiston ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön ja tuloskorttiin asettamiemme tavoitteiden toteuttamiseen. Tällaiset messut ovat oiva paikka keskustella yhdessä ja kuulla ideoita ja konkreettisia ehdotuksia toiminnan toteuttamiseksi.Mukana messuilla oli esittelijöitä niin ammattiopistosta, lukioista kuin Vanajaveden opistostakin. Vanajaveden opiston pisteellä muun muassa kartoitettiin opettajien kokemuksia maahanmuuttajaopiskelijoiden valmiuksista tiettyihin koulutusaloihin liittyen. Lyseon lukio esitteli yrittäjyysopintokokonaisuuttaan ja yrittäjyyskasvatusmenetelmiä. Uusi asia on yrittäjyyden osaamismerkki, jonka avulla tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan osaamista. Ammattiopistolla oli esittelyssä monia hankkeissa toteutettavia toiminta- ja yhteistyömalleja.

Ideoiden jakamista ja yhteistyötä tehdään varmasti myös arjessa jatkuvasti, mutta kiireen keskellä ei aina tule ajatelleeksi millaisia yhteistyön mahdollisuuksia opetuksessa voisi olla. Tällaiset messut mahdollistavat alojen ja koulutusmuotojen välisen keskustelun ja lennokkaitakin ideoita voi syntyä, kun huomataan yhteisiä rajapintoja tutustuttaessa toisten toimintaan.